Welkom in Hotel MutterHaus Düsseldorf! Houd u voor uw eigen veiligheid aan de volgende aanwijzingen van ons Hygiëneconcept extern!

Ons hygiëneconcept is ontwikkeld op basis van de verordening ter bescherming tegen nieuwe besmettingen met het coronavirus SARS-CoV-2 (de coronabeschermingsverordening – CoronaSchVO) en de arbeidsveiligheidsnorm SARS-CoV-2 van de Kaiserswerther Diakonie in de huidige versie. Deze verordeningen bevatten concrete voorschriften waaraan onze medewerkers en gasten zich moeten houden. Dit concept wordt voortdurend aangepast. De hieronder opgevoerde afzonderlijke maatregelen kunnen daarom hiervan afwijken. Het kan zijn dat de hieronder beschreven diensten tijdelijk niet beschikbaar zijn als gevolg van de voorschriften.

Informatie
Dit Hygiëneconcept extern is een samenvatting van ons Hygiëneconcept intern met gedetailleerde uitvoeringsbepalingen voor de afdelingen van het hotel. Gasten en sprekers ontvangen doorgaans een Gastinformatie logies met een link naar de digitale gastinformatiemap of naar Gastinformatie evenement. Daarnaast vindt u informatieborden in de ontvangstruimten, bij elke hotelingang, bij de receptie, voor de eetzalen, in de vergaderzalen, bij de lift en in de sanitaire voorzieningen.

Toegangsverbod in geval van ziektesymptomen
Personen/gasten/medewerkers met symptomen van luchtweginfectie mogen de binnen- en buitenruimten van het hotel niet betreden.

Voorwaarde voor toegang
De toegang voor conferentie- en hotelgasten (uit binnen- of buitenland) is conform de geldende coronabeschermingsverordening, de corona-test-en-quarantaireverordening alsmede de corona-inreisverordening die afhankelijk van de categorie mensen kunnen verschillen, alleen mogelijk met een negatieve PCR-test of PoC-antigeentest met extern testcertificaat. De testbevestiging moet samen met een officieel identiteitsbewijs worden meegenomen en aan de verantwoordelijke persoon in het hotel worden overlegd. De test mag niet meer dan 48 uur of 24 uur (afhankelijk de categorie mensen) geleden zijn afgenomen en moet geldig zijn tijdens het verblijf in het hotel. Een bewijs van vaccinatie of een bewijs van herstel conform de corona-inreisverordening – beide samen met een officieel identificatiedocument – kunnen het negatieve testcertificaat vervangen en moeten ook in het hotel worden overlegd (zie voor termijnen de corona-inreisverordening). De toegang is alleen toegestaan met het benodigde document.

Let op: de toegang tot het HOTEL MUTTERHAUS DÜSSELDORF wordt niet verleend aan gasten die in quarantaine moeten of die geen negatief testresultaat kunnen overleggen.

Contactverbod en afstandsgebod
In de binnen- en buitenruimten van het hotel geldt een wettelijk contactverbod (vergaderen in de openbare ruimte alleen voor bepaalde groepen of bepaalde doeleinden) en beperkingen op verblijf in vergaderzalen of hotelkamers (risicozones, testen zie CoronaSchVO).
Zowel binnen als buiten het hotel geldt de wettelijke minimumafstand van 1,5 meter tussen mensen die niet van het contactverbod zijn vrijgesteld.

Contactgegevens
Van elke gast en van iedereen die het hotel betreedt, ook medewerkers, e.d., worden in overeenstemming met de wettelijke voorschriften de contactgegevens schriftelijk verzameld, mogelijk zelfs meerdere keren, om het bron- en contactonderzoek in geval van infectie te waarborgen. Wie zijn contactgegevens weigert op te geven, moet het hotel onmiddellijk verlaten. In geval van overnachtingen worden de gegevens bij de receptie verzameld, in geval van vergaderingen in de vergaderzaal, en in geval van het gebruik van de eetzalen aan de betreffende tafel. Bij congressen is dit de taak van de conferentieleider.

Mondneusmasker/Medische mondmaskers
In de gehele hotelzone en op het terrein van de Kaiserswerther Diakonie moeten gasten, medewerkers en andere personen een medisch mondmasker dragen (operatiemasker, FFP II-masker of een masker van hogere kwaliteit, maar altijd zonder uitademventiel, zie hieronder*), m.u.v. de hotelkamer of de zitplaats in de eetzaal voor de noodzakelijke inname van voedsel en drank.  Gasten of andere personen zonder medisch mondmasker dienen het hotel onmiddellijk te verlaten. Bij het zelfbedieningsbuffet en ook tijdens evenementen in de evenementenruimte is het dragen van een medisch mondneuskapje verplicht. Een medisch mondmasker (chirurgisch mondkapje) is tegen betaling bij de receptie verkrijgbaar. * Verordening van de deelstaat NRW: “Medische mondmaskers zijn in de zin van deze verordening de zogenoemde chirurgische mondkapjes, mondkapjes van het type FFP2 en hoger, zonder uitademventiel, of hiermee vergelijkbare mondmaskers (met name KN95/N95)”.

Routemarkering, aanwijzingen, afstandsmarkeringen en afstanden
In het hotel is een routemarkering voor conferentiegroepen voorzien, inclusief eigen eetzalen en sanitaire voorzieningen en eigen in- en uitgangen. Er zijn afstandsmarkeringen of afstandssystemen, zoals poortjes bij de receptie, afstandsmatten, routeaanduidingen in de eetzaal, vloermarkeringen, informatieborden (maximaal één persoon in de lift), afschermingen tussen wastafels en sanitaire voorzieningen om de minimumafstanden te waarborgen, en een glazen baliescherm bij de receptie.

Ontsmetting en reiniging
In de ontvangstruimte, in de sanitaire voorzieningen en in de eetzalen staan desinfectiedispensers klaar voor de gasten. Volgens de coronaverordening van de deelstaat Noordrijn-Westfalen moet iedereen vóór het betreden van de eetzalen zijn handen wassen. In de hotelkamers staat ontsmettingsmiddel klaar.
De schoonmaak van de openbare ruimtes, de vergader- en eetzalen en de hotelkamers is aan de coronavoorschriften aangepast. Zo worden de openbare contactoppervlakken na gebruik schoongemaakt, evenals de contactoppervlakken in de hotelkamers en de tafels in de vergaderzalen. Bordjes geven de toestand van de oppervlakken (“Schoongemaakt”) in de eetzaal aan. Het doorgeefluik bij de receptiebalie, de sleutelkaarten, de pennen en de kaartterminal worden na elk contact ontsmet. Lichtschakelaars, deurklinken, handleuningen en andere contactoppervlakken in de openbare ruimte worden regelmatig ontsmet. Conferentiemateriaal zoals flip-overs, flip-over-stiften en beamers worden na elk evenement ontsmet, zowel met dezelfde deelnemers op de dag van de vergadering als met nieuwe deelnemers na de pauze. In de hotelkamers worden andere contactoppervlakken, zoals telefoons, afstandsbedieningen, handgrepen, haardrogers en dergelijke, schoongemaakt of ontsmet. Bezette kamers worden pas na vertrek door hotelmedewerkers betreden en schoongemaakt. Op aanvraag wordt er voor schoon linnengoed gezorgd.
Mogelijke dragers van verontreinigingen, zoals brochures, tijdschriften, hygiëneproducten, e.d. zijn uit de vergaderzalen, openbare ruimten en hotelkamers verwijderd. Deze artikelen zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de receptie.

Ventilatie
De vertrekken en gangen van het hotel worden regelmatig geventileerd. De conferentieleiders zijn verantwoordelijk voor ventilatie tijdens het evenement. Om aerosolconcentraties te voorkomen wordt continue ventilatie, indien mogelijk dwarsventilatie aanbevolen. Het is niet voldoende om de ramen op de kantelstand te zetten. Indien nodig kan naar periodieke (!) stootventilatie worden overgeschakeld. In dat geval moet om de 20 minuten stootventilatie worden toegepast. De ventilatie moet volgens de verordening van de deelstaat NRW bij speciale ruimte-indelingen met kortere tussenpozen plaatsvinden.  In de Grote zaal, de Kleine zaal en de eetzaal bij de hotelkeuken zorgt een ventilatiesysteem voor 100% frisse lucht (zonder retourlucht), die gefilterd de binnenruimten in wordt geleid en ook gefilterd weer naar buiten wordt geleid. In drie andere evenementenruimten kan een luchtreiniger met H13-filter (zonder verse lucht) ter beschikking worden gesteld. Ook hier is echter aanvullende stootventilatie vereist.

Vergaderzalen
Het bij contract vastgelegde aantal deelnemers kan niet worden gewijzigd of overschreden. De kamers zijn uitsluitend met tafels ingericht, tenzij er schriftelijk een uitzondering is gemaakt.  Grotere conferentiezalen kunnen tegen een toeslag en onder voorbehoud van beschikbaarheid worden geboekt. Alleen aan deze tafels mag groepswerk worden verricht. De tafels mogen niet worden verplaatst en er mag niet van plaats worden veranderd. Mocht dit nodig zijn, kan er een extra zaal (evt. met blokopstelling in de groepsruimte) worden gereserveerd. Dan moeten de contactgegevens opnieuw worden geregistreerd. In elke zaal wordt de vaste zitplaatsindeling gebruikt, die op basis van de registratie van contactgegevens is vastgelegd. In de vergaderzalen worden geen mogelijke dragers van verontreinigingen, bijv. pennen of papier, ter beschikking gesteld of uitgedeeld. Moderatie-accessoires worden tegen betaling individueel verstrekt. Met het oog op uw veiligheid is er geen volledig voorziene moderatiekoffer in de zaal.

De deelnemers blijven in de koffiepauzes zoveel mogelijk in de zaal en in de met kleur aangeduide zone, en tijdens de lunchpauzes in de eetzaal.

Gastronomie / ruimte-indeling en werkwijze
Het ontbijt wordt in buffetvorm aangeboden, waarbij het gebruik van een medische mondmasker verplicht is. Bij een lage bezetting of een toenemend aantal besmettingen wordt het ontbijt op de kamer gebracht.

Lunch en diner worden in apart toegewezen eetzalen aangeboden (groepen congresgangers op basis van kleur). Bij de zelfbediening aan het buffet is een medische mondmasker verplicht.
De conferentiegroepen krijgen gespreide, vaste etenstijden toegewezen die altijd moeten worden nageleefd. Als een maaltijd wordt uitgesteld, heeft de volgende geplande groep in eerste instantie voorrang.

De toegewezen zitplaatsen zijn verplicht. De zitplaatsen worden toegewezen. De tafels mogen niet verplaatst worden en mogen uitsluitend op aanvraag bij de receptie (niet bij het bedienend personeel) worden verplaatst.

Door de tafelopstelling kan een afstand van ten minste 1,5 meter voor, achter en naast de persoon tot de volgende zittende persoon voor wie een contactverbod bestaat, worden aangehouden. Soms kan in de gangpaden tussen de tafels een onderlinge afstand van slechts 1 meter worden aangehouden. Daarom is het overal in het hotel verplicht een mondkapje te dragen, behalve als men op zijn eigen plaats zit.

In HOTEL MUTTERHAUS DÜSSELDORF geldt in het kader van de contactbeperkingen een bezetting van de tafels conform de coronavoorschriften.De huidige regeling vindt u in de geactualiseerde versie van de CoronaSchVO, of in de Algemene besluiten ter bescherming van de bevolking van Düsseldorf.

Pas nadat het gezelschap van tafel is opgestaan, wordt de tafel door het personeel afgeruimd. Er zijn trolleys voor dienbladen beschikbaar.
Behalve kleine flesjes en gedesinfecteerde flesopeners ligt er niets op de tafels. Het serviesgoed en bestek wordt op minimaal 60ºC gereinigd.

Gastronomie/catering in de vergaderzaal
Glazen, koffiekopjes, thermoskannen, water/vruchtensap, flesopeners en de catering voor de pauzes worden bij de zitplaats voor de vergadering klaargezet. Het aanbod wordt alleen aangevuld als de gasten afwezig zijn (wanneer ze in de eetzaal zijn). Voor de koffiepauzes worden verpakte snacks verstrekt.

Openbare ruimtes
De lounge Alte Brotstube en de Business Corner zijn momenteel niet toegankelijk. Kantoorartikelen e.d. zijn verkrijgbaar bij de receptie.

Bezorging, bewaring van spullen van gasten, koffers, enz.
We hebben de bezorging van goederen door onze leveranciers aangepast aan de nieuwe eisen. Spullen van klanten (conferentie, overnachting) mag alleen op kleine schaal en na voorafgaand schriftelijk verzoek worden bezorgd en bewaard. Koffers van gasten worden niet door het hotel bewaard. Op voorafgaand schriftelijk verzoek kan voor conferenties een conferentieruimte als contactloze en onbewaakte kofferopslag beschikbaar worden gesteld. Anders moeten de koffers meegenomen worden naar de conferentieruimte.

Overige maatregelen
Liever niet contant betalen.

Medewerkers
Onze medewerkers zijn en worden getraind op het gebied van hygiëne- en infectiebeschermingsvoorschriften, beschermende maatregelen en gedragsregels. Wij houden ons aan de arbovoorschriften, zoals op het gebied van hygiënisch gebruik van werkkleding en werkmaterialen, aangepaste processen voor reiniging en desinfectie, het dragen van mondkapjes, onderlinge afstanden op kantoor en de werkplekken, ploegenindeling, pauzevoorschriften, zakenreizen, teleconferenties, bijeenkomsten, en dergelijke.

Bij ziekte tijdens of na een verblijf
In het geval van een ziekte of luchtweginfectie die optreedt na aankomst in het hotel, worden de gasten en bezoekers verzocht contact op te nemen met de medische dienst van de Kassenärztlichen Vereinigung, tel. 116117, en vervolgens met het Gesundheitsamt Düsseldorf, informatietelefoon (0211) 8996090, en de receptie onmiddellijk op de hoogte te stellen. Mocht er na het vertrek uit het hotel een infectie optreden, dan wordt u eveneens verzocht om de hotelreceptie (0211-61727-0) op de hoogte te stellen.

Laatste wijziging 08-06-2021